referenties tarieven links contact

Veranderingsprocessen

Wanneer

Vindt plaats in combinatie met een Feng Shui consult en/of Professional Organizer activiteiten.

Betekenis voor intake/uitvoering

Concreet maken van doelen en te activeren levensgebieden.
Vinden van aanbevelingen en remedies voor stagnaties en veranderingen.

Resultaat

Komen tot praktische werkwijze om te groeien naar de gewenste situatie.
Gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe aanpak om om te gaan met veranderingen.
De ruimte is ingericht aan de hand van de nieuwe eisen en wensen.

Verandering

Verandering betekent voor mij dat ik open sta voor andere overtuigingen, levenshoudingen en levenspaden. Soms kan een gebeurtenis, zowel groot als klein, diep of oppervlakkig ingrijpen. Als een steen die in stil water voor beroering zorgt. In de wetenschap dat het ‘deep down’ sereen blijft.

Hoewel een mens vele levensvisies kan omarmen, is het de kunst om ze te combineren en te integreren en je eigenheid te bewaren. Ik begeleid mensen om om te gaan met events en de consequenties ervan in het dagelijks leven.

« terug naar vorige pagina